O Jednostce

Centrum Komercji i Biznesu jest jednostką działającą na WSB-NLU, oferującą usługi w zakresie:

 • profesjonalnego projektowania i programowania systemów informatycznych i aplikacji (usługi realizowane przez Zespół Programowania Systemowego WSB-NLU)
 • organizacji kursów, szkoleń, seminariów, konferencji
 • doradztwo w zakresie zarządzania projektem (sprawozdawczość merytoryczna i finansowa, procedura wyboru wykonawców, kwalifikowalność kosztów, rekrutacja, monitoring i ewaluacja itd.)
 • ekspertyzy biznesowe i audyty projektów

 

Posiadamy ponadto wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie aplikowania o fundusze UE i środki krajowe oraz zarządzania projektami. Nasi eksperci posiadają dużą wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie aplikowania i realizacji zarówno projektów „miękkich” (współfinansowanych ze środków FES) jak i projektów infrastrukturalnych (EFRR i FS). Dzięki temu pomogą Państwu zarówno w opracowaniu koncepcji projektu jak i w jego przygotowaniu oraz prawidłowym zrealizowaniu i rozliczeniu. Również WSB-NLU posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, dlatego też zachęcamy wszelkiego typu instytucje i organizacje do wspólnego aplikowania i realizacji projektów (w roli Lidera lub Partnera).

Oferujemy:

 • usługi informatyczne w zakresie projektowania i programowania
 • realizację studiów i kierunków zamawianych
 • realizacji kursów dedykowanych
 • organizację wydarzeń edukacyjnych, kulturowych i społecznych
 • doradztwo w zakresie zarządzania projektem (sprawozdawczość merytoryczna i finansowa, procedura wyboru wykonawców, kwalifikowalność kosztów, rekrutacja, monitoring i ewaluacja itd.)
 • doradztwo w zakresie aplikowania o fundusze UE i środki krajowe
 • partnerstwo w aplikowaniu i realizacji projektów
 • współpracę w zakresie udziału w przetargach
 • współpracę przy organizacji wydarzeń edukacyjnych, kulturowych i społecznych