Organizowane Szkolenia

Ruszyło finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - już teraz możesz uzyskać finansowanie wybranych przez Ciebie szkoleń na poziomie od 80% do 100% ich wartości. Jeżeli chcesz uzyskać finansowanie kursów z KFS powinieneś się spieszyć - środki funduszu na 2016 rok są ograniczone i o otrzymaniu finansowania będzie decydować m.in. kolejność składania wniosków.
  • Teoretyczne i praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020.
  • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom i Uczestniczkom szkolenia podstawowej wiedzy w zakresie funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014 – 2020, omówienie najważniejszych zmian w dokumentach i wytycznych w stosunku do poprzedniego okresu programowania (konkurencyjność, zatrudnienie personelu itp.), zaprezentowanie zmian w systemie informatycznym SOWA w stosunku do GWA PO KL oraz zaprezentowanie zagadnienia pomocy publicznej w obecnym okresie programowania.

    Formularz Rekrutacyjny

    Prosimy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj
    Formularz należy wydrukować, podpisać a następnie dostarczyć do Centrum Komercji i Biznesu, ul. Zielona 27,
    33-300 Nowy Sącz, pokój 114/B