Uzależnienia behawioralne - postacie, diagnoza, terapia, profilaktyka

powrót

Moduł Tematyka Ilość godzin
Uzależnienia behawioralne - klasyfikacje, definicje, postacie, nazewnictwo. Definicja uzależnienia Uzależnienia chemiczne i behawioralne-
Rodzaje uzależnień behawioralnych – uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu, komputera, uzależnienie od seksu, od zakupów, zaburzenia odżywiania, inne uzależnienia
2 h
Diagnozowanie – objawy charakterystyczne dla poszczególnych faz rozwoju problemu, metody diagnozy. Uzależnienie od hazardu – kryteria diagnostyczne, fazy rozwoju, metody diagnostyczne, specyficzne zjawiska Uzależnienie od Internetu, komputera, gier komputerowych – kryteria diagnostyczne, fazy rozwoju, metody diagnostyczne, specyficzne zjawiska Uzależnienie od zakupów - kryteria diagnostyczne, fazy rozwoju, metody diagnostyczne, specyficzne zjawiska Uzależnienie od seksu - kryteria diagnostyczne, fazy rozwoju, metody diagnostyczne, specyficzne zjawiska Zaburzenia odżywiania - - kryteria diagnostyczne, fazy rozwoju, metody diagnostyczne, specyficzne zjawiska Inne uzależnienia behawioralne - - kryteria diagnostyczne, fazy rozwoju, metody diagnostyczne, specyficzne zjawiska 6 h
Profilaktyka – strategie, metody. Definicje profilaktyki
Cele profilaktyki
Strategie profilaktyki
Czynniki ryzyka –
- patologiczny hazard
- uzależnienie od Internetu, komputera,
- uzależnienie od zakupów
- zaburzenia odżywiania
- uzależnienie od seksu
Zakres tematyczny programów profilaktycznych uzależnień behawioralnych- w odniesieniu do grup wiekowych
Prezentacja dobrych praktyk – programy profilaktyczne
6h
Leczenie uzależnień behawioralnych, wczesna interwencja, interwencje kryzysowe. Wczesna interwencja – zasady
Interwencja kryzysowa – zasady
Dialog motywujący
Strategie behawioralno - poznawcze
Patologiczny hazard – leczenie, wczesna interwencja, interwencja kryzysowa – wskazania, leczenie ambulatoryjne, stacjonarne, techniki

Uzależnienie od Internetu, komputera, gier komputerowych – leczenie, wczesna interwencja, interwencja kryzysowa – wskazania, leczenie ambulatoryjne, stacjonarne, techniki

Uzależnienie od zakupów - leczenie, wczesna interwencja, interwencja kryzysowa – wskazania, leczenie ambulatoryjne, stacjonarne, techniki

Uzależnienie od seksu - leczenie, wczesna interwencja, interwencja kryzysowa – wskazania, leczenie ambulatoryjne, stacjonarne, techniki

Zaburzenia odżywiania leczenie, wczesna interwencja, interwencja kryzysowa – wskazania, leczenie ambulatoryjne, stacjonarne, techniki

Inne uzależnienia behawioralne leczenie, wczesna interwencja, interwencja kryzysowa – wskazania, leczenie ambulatoryjne, stacjonarne, techniki

Prezentacja dobrych praktyk
6h
Profilaktyka nawrotów. Nawrót – definicje, przebieg
Zapobieganie
Radzenie sobie w sytuacji nawrotu – rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w poszczególnych uzależnieniach, strategie radzenia sobie – plan awaryjny, program HALT

Prezentacja dobrych praktyk
3h
Praca z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych. Pierwsze spotkanie z rodziną
Rodzina w kryzysie
Interwencje w rodzinie
Współuzależnienie
Formy pomocy: grupa wsparcia, terapia indywidualna, terapia par, terapia rodzinna
Wskazania dla bliskich osób uzależnionych - specyfika poszczególnych uzależnień behawioralnych
Prezentacja dobrych praktyk
4h
Współwystępowanie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych – metody terapii. Uzależnienia chemiczne i behawioralne – definicje, podobieństwa i różnice, rodzaje uzależnień chemicznych – ICD-10
Współwystępowania uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych – a oparciu o wyniki badań
Metody terapii – w systemie ambulatoryjnym i stacjonarnym
3h

powrót